پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نصیرآبادقاجار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نصیرآبادقاجار 229465 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نصیرآبادقاجار باید ابتدا 0229465 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نصیرآبادقاجار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0229465123456 را وارد نمایید. شهرستان نصیرآبادقاجار از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده