پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نصیرآبادشهریار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نصیرآبادشهریار 262395 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نصیرآبادشهریار باید ابتدا 0262395 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نصیرآبادشهریار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0262395123456 را وارد نمایید. شهرستان نصیرآبادشهریار از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده