پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نسا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نسا 261526 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نسا باید ابتدا 0261526 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نسا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0261526123456 را وارد نمایید. شهرستان نسا از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

("شهرستان نسا")