پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نجفدر/بهان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نجفدر/بهان 2216846 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نجفدر/بهان باید ابتدا 02216846 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نجفدر/بهان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02216846123456 را وارد نمایید. شهرستان نجفدر/بهان از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نجفدر)