پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ناریان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ناریان 2624782 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ناریان باید ابتدا 02624782 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ناریان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02624782123456 را وارد نمایید. شهرستان ناریان از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده