پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان میر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان میر 262486 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان میر باید ابتدا 0262486 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در میر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0262486123456 را وارد نمایید. شهرستان میر از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()