پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مشهدیدره/کلارک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مشهدیدره/کلارک 2215466 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مشهدیدره/کلارک باید ابتدا 02215466 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مشهدیدره/کلارک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02215466123456 را وارد نمایید. شهرستان مشهدیدره/کلارک از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده