پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان محمدآباد/محمدشهر/مشکین دشت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان محمدآباد/محمدشهر/مشکین دشت 261620 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان محمدآباد/محمدشهر/مشکین دشت باید ابتدا 0261620 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در محمدآباد/محمدشهر/مشکین دشت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0261620123456 را وارد نمایید. شهرستان محمدآباد/محمدشهر/مشکین دشت از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره محمد شهر) ()