پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مجتمع/مسکونی/گروه/33توپخانه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مجتمع/مسکونی/گروه/33توپخانه 229461 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مجتمع/مسکونی/گروه/33توپخانه باید ابتدا 0229461 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مجتمع/مسکونی/گروه/33توپخانه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0229461123456 را وارد نمایید. شهرستان مجتمع/مسکونی/گروه/33توپخانه از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده