پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا درست است که می گویند اگر دختر و پسر راضی باشند می توانند بدون اجازه کسی با هم عقد یا صیغه کنند؟

2 پاسخ 2توجه شما را به طرح یک سوال و پاسخ جلب می کنیم.
آیا در ازدواج با دختر باکره, اجازه پدر یا جد پدری واجب است و اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقدشان باطل است.؟
T}آیات عظام امام خمینى و آیت الله سیستانى و آیت الله نوری و أیت الله تبریزى: {Tآری, باید با اجازه پدر یا جد پدرى دختر باشد و بدون اجازه او عقد باطل است.V}آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح، م 70؛ امام، استفتاءات، ج 3، اولیاء العقد، س4 و 27؛ دفتر: آیت الله نوری. آیت الله تبریزی, استفتائات ص 1547 و 1512 و 1556.{V
T}آیات عظام خامنه‏اى، صافى, مکارم و وحید:{T بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنابر احتیاط واجب عقد باطل است.V}آیت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 798 ؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438؛ آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م 2، آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1237؛ دفتر آیت‏الله صافى.{V
T}آیات عظام بهجت و فاضل لنکرانی: از نظر تکلیفی احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر یا جد پدری باشد, ولی اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقد باطل نیست. آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل، م 1891؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438.

واگر پدر نداشته باشد و دختر رشیده وبالغه باشد ، یعنی صلاح و فساد خود را تشخیص دهد ،اذن دختر کافی است .


برگرفته از پرسمان

راضی بودن دختر و پسر اهمیت بسیاری دارد.
اگر دختر و پسر راضی نباشند و کل دنیا راضی باشند عقد صحیح نیست.
بنابراین کل احکام شرعی در مورد ازدواج در صورت راضی بودن دختر و پسر گفته شده است و با وجود راضی بودن دختر و پسر اگر دختر باکره باشد اجازه ی پدر یا جد پدری واجب است مگر اینکه ازدواج به صلاح دختر باشد و پدرش بدون دلیل مخالفت کند.
اجازه هرکسی لازم نیست فقط اجازه پدر هر چند که همه خانواده دختر مخالف باشند.من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()