پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در کتاب «خواص القرآن» حدیثی از پیغمبر(ص) به نقل از کافی در ذیل خواص سوره یوسف آمده که «به زنان سوره یوسف را نیاموزید و حتی نوشتن را نیز به آنها یاد ندهید»، آیا این حدیث می تواند صحیح باشد؟

1 پاسخ 1

تعلیم سوره یوسف مانند سایر سوره ها اختصاص به هیچ کس ندارد. در مورد روایات مذکور حضرت آیت الله مکارم شیرازی می فرمایند: لازم به تذکر است در چند حدیث از تعلیم دادن این سوره به زنان نهی شده است شاید به این دلیل که آیات مربوط به «همسر عزیز مصر» و زنان هوسباز مصری با تمام عفت بیانی که در آن رعایت شده برای بعضی از زنان تحریک کننده باشد و به عکس تأکید شده است که سوره نور (که مشتمل بر آیات حجاب است) به آنها تعلیم گردد.
ولی اسناد این روایات روی هم رفته چندان قابل اعتماد نیست و به علاوه در بعضی از روایات عکس این مطلب دیده می شود و در آن تشویق به تعلیم این سوره به خانواده ها شده است. از این گذشته دقت در آیات این سوره نشان می دهد که نه تنها هیچ نقطه منفی برای زنان در آن وجود ندارد بلکه ماجرای زندگی آلوده همسر عزیز مصر درس عبرتی است برای همه آنهایی که گرفتار وسوسه های شیطانی می شوند» V} (تفسیر نمونه، ج 9، ص 297).{V
انبوه عظیمی از روایات آموزش علم و دانش را بر هر مسلمان چه زن و چه مرد واجب می داند و آنها را به سواد آموزی و تحصیل علم شدیدا تشویق و ترغیب می کند.اگر روایتی که در مورد تعلیم ندادن سواد به زنان است درست باشد و سند آن بی اشکال باشد،در مقابل این همه روایات روشن و فراوان قابل اعتنا و توجه نمی باشد. سیره عملی اهل بیت نیز خلاف این بوده و زنان بزرگی همچون زینب کبری (س) خود، قرآن و تفسیر آنرا به دیگر زنان آموزش می داده اند و یا فاطمه معصومه(س)خود از محدثان بزرگ و از زنان دانشمند و عالم بوده اند و از این قبیل زنان عالم و با فضیلت و دانش در اهل بیت علیهم السلام فراوان بوده اند.همسران عالمان دین و دختران آنها نوعا دارای آگاهی دینی فراوان ودر سطح بالایی بوده اند که همه اینها با مفاد فوق ناسازگار است.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خواص نوشتن سوره یوسف) (آیا حدیث به خانمها سوره یوسف را یاد ندهید دارای منابع صحیح است) ()