پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلندوک/لواسان کوچک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلندوک/لواسان کوچک 221452 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلندوک/لواسان کوچک باید ابتدا 0221452 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلندوک/لواسان کوچک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221452123456 را وارد نمایید. شهرستان گلندوک/لواسان کوچک از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گلندوک لواسان) (پیش شماره لواسان) (گلندوک) () (ایرانسل در لواسان) (پیش شماره لواسانات)