پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلاهک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلاهک 221584 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلاهک باید ابتدا 0221584 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلاهک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221584123456 را وارد نمایید. شهرستان گلاهک از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گلاعهمك) (گلاهک)