پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گرمابدر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گرمابدر 221334 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گرمابدر باید ابتدا 0221334 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گرمابدر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221334123456 را وارد نمایید. شهرستان گرمابدر از توابع استان تهران می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده