پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گرم آبسرد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گرم آبسرد 221537 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گرم آبسرد باید ابتدا 0221537 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گرم آبسرد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221537123456 را وارد نمایید. شهرستان گرم آبسرد از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گرم آبسرد)