پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گچسر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گچسر 261528 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گچسر باید ابتدا 0261528 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گچسر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0261528123456 را وارد نمایید. شهرستان گچسر از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان گچسر)