پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کهریزک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کهریزک 229252 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کهریزک باید ابتدا 0229252 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کهریزک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0229252123456 را وارد نمایید. شهرستان کهریزک از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره کهریزک) (پیش شماره تلفن کهریزک)