پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کندعلیا/سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کندعلیا/سفلی 221473 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کندعلیا/سفلی باید ابتدا 0221473 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کندعلیا/سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221473123456 را وارد نمایید. شهرستان کندعلیا/سفلی از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده