پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کمردصنعتی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کمردصنعتی 221226 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کمردصنعتی باید ابتدا 0221226 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کمردصنعتی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221226123456 را وارد نمایید. شهرستان کمردصنعتی از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده