پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کمال آباد/کمال شهر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کمال آباد/کمال شهر 261470 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کمال آباد/کمال شهر باید ابتدا 0261470 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کمال آباد/کمال شهر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0261470123456 را وارد نمایید. شهرستان کمال آباد/کمال شهر از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده