پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

در صورت دیدن فیلم هایی که شهوت من دختر را بر می انگیزد من چگونه بفهمم به من حالت شهوت دست داده علایم آن را بیان کنید در این صورت نیت غسل من چیست حکم شرعی آن را بیان کنید لطفا به طور کامل در این مورد توضیح دهید.

1 پاسخ 1


حصول جنابت در بانوان به دو طریق است: الف) دخول، ب ) خروج منى. در خواب یا بیداری. البته هر مایعى که از زنان خارج شود، منى نیست. تنها ترشحاتى که در اوج لذت جنسى خارج مى‏گردد، حکم منى را دارد. گاهى پس از برانگیختگی جنسی مایع سفید رنگى خارج مى شود، که آن مایع گر چه از روى شهوت و احساس لذت خارج شده، ولى مادامى که علائم منى را نداشته باشد پاک است و هیچ یک از احکام منى بر آن مترتب نمى‏شود. علائم منى عبارتند از: 1- مایعى که خارج مى‏شود از روى شهوت و همراه با ارضاء کامل باشد. 2- با فشار و جستن باشد(در زنان لازم نیست با جستن بیرون آید). 3- بدن پس از آن کمى سست مى‏شود. بنابراین ترشحاتى که با اندکى شهوت و خوشایندى خارج مى‏شود پاک است و غسل ندارد ولى مایعى که همراه با اوج شهوت (ارگاسم) از زن خارج مى‏شود حکم منى را دارد و موجب جنابت است. در این جا ذکر یک قاعده کلى نیز مفید است و آن اینکه تا زمانى که یقین به خروج منى و یا رسیدن به آن حالت نهایى نباشد حکم جنابت جارى نمى‏گردد. V} (توضیح المسائل مراجع، نظر امام خمینی، م 73 و 345 و 346).{V


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهوت دختران) (شهوت) (نشانه های شهوت) (احکام جنابت دختر) () (دیدن فیلم های محرک غسل)