پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کلان رسنان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کلان رسنان 221465 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کلان رسنان باید ابتدا 0221465 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کلان رسنان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221465123456 را وارد نمایید. شهرستان کلان رسنان از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رسنان)