پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کشار/علیا/سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کشار/علیا/سفلی 221277 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کشار/علیا/سفلی باید ابتدا 0221277 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کشار/علیا/سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221277123456 را وارد نمایید. شهرستان کشار/علیا/سفلی از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()