پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کریم آبادتهرانچی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کریم آبادتهرانچی 2292489 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کریم آبادتهرانچی باید ابتدا 02292489 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کریم آبادتهرانچی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02292489123456 را وارد نمایید. شهرستان کریم آبادتهرانچی از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده