پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قوچ حصار/اسماعیل آباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قوچ حصار/اسماعیل آباد 229262 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قوچ حصار/اسماعیل آباد باید ابتدا 0229262 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قوچ حصار/اسماعیل آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0229262123456 را وارد نمایید. شهرستان قوچ حصار/اسماعیل آباد از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قوچ اسماعیل)