پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قلعه نوخالصه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قلعه نوخالصه 2292352 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قلعه نوخالصه باید ابتدا 02292352 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قلعه نوخالصه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02292352123456 را وارد نمایید. شهرستان قلعه نوخالصه از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده