پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قلعه میر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قلعه میر 229446 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قلعه میر باید ابتدا 0229446 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قلعه میر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0229446123456 را وارد نمایید. شهرستان قلعه میر از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شماره تلفن مخابرات قلعه میر) ()