پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قلعه حسنخان/شهرقدس چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قلعه حسنخان/شهرقدس 262381 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قلعه حسنخان/شهرقدس باید ابتدا 0262381 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قلعه حسنخان/شهرقدس زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0262381123456 را وارد نمایید. شهرستان قلعه حسنخان/شهرقدس از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره شهر قدس) (پیش شماره قلعه حسن خان) (پیش شماره شهرقدس) (کد تلفن شهر قدس) (کد تلفن قلعه حسن خان) (پیش شماره تلفن شهر قدس) (پیش شماره تلفن قلعه حسن خان) () (پيش شماره قلعه حسن خان) (پیش شماره های قلعه حسن خان) (کد شهرستان قلعه حسن خوان) (پیش شماره تلفن شهرقدس) (قلعه)