پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قرچک/زیباشهر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قرچک/زیباشهر 292212 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قرچک/زیباشهر باید ابتدا 0292212 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قرچک/زیباشهر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0292212123456 را وارد نمایید. شهرستان قرچک/زیباشهر از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره قرچک) () (پیش شماره قرچک ورامین) (پیش شماره شهرستان قرچک) (کد تلفن قرچک) (زیباشهر قرچک) (پیش شماره قرچک ) (����� �����э����) (پيش شماره قرچك)