پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قاسم آباد/تهرانچی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قاسم آباد/تهرانچی 2292487 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قاسم آباد/تهرانچی باید ابتدا 02292487 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قاسم آباد/تهرانچی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02292487123456 را وارد نمایید. شهرستان قاسم آباد/تهرانچی از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده