پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فیروزبهرام چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فیروزبهرام 2282822 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فیروزبهرام باید ابتدا 02282822 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فیروزبهرام زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02282822123456 را وارد نمایید. شهرستان فیروزبهرام از توابع استان تهران می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده