پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

خانمی پس از آمیزش (بدون وسیله جلوگیری)با همسر خود قبل از غسل بول می کند با وجود این پس از 3-4ساعت ترشحاتی از او خارج می شود آیا این ترشحات می تواند منی همسر باشد ؟چون بوی منی او را هم می دهد،لازم به ذکر است که این خانم فقط در این موقع چنین ترشحاتی را می بیند؟

1 پاسخ 1

اگر بداند که مایع مذکور منی مرد است نجس است ولی موجب غسل نمی شود و اگر بداند که منی مربوط به خود اوست که فعلا خارج می شود نجس است و غسل هم دارد و در صورتی که شک داشته باشید که ترشحات رحم است یا منی، پاک است و غسل هم لازم نیست البته بهتر است خانم ها پس از نزدیکی مدتی صبر کنند تا یقین به خروج منی پیدا کنند و دچار مشکل نشوند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ترشحات واژن نجس است؟) (وسیله جلوگیری) (جلوگیری پس از امیزش) ()