پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فشندک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فشندک 262477 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فشندک باید ابتدا 0262477 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فشندک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0262477123456 را وارد نمایید. شهرستان فشندک از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده