پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور بنگلادش چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت بنگلادش (Bangladesh) داکا (Dhaka) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت بنگلادش) (مرکز بنگلادش) (پايتخت بنگلادش) (پایتخت بنگلادش کجاست) (نام پایتخت بنگلادش) (مرکزبنگلادش) (پایتخت کشور بنگلادش) (مرکز بنگلادش کجاست) (مركز بنگلادش) (بنگلادش کجاست؟) (بايتخت بنكلادش) (بايتخت كشور بنكلادش) (مرکز کشور بنگلادش) () (پایتخت بنگلادش ) (مركز بنكلادش) (پایتخت بنگلادش چیست) (پایتخت بنگلادش) (پایتخت کشوربنگلادش) (کشور بنگلادش) (بایتخت بنگلادش) (نام مرکز بنگلادش) (بنگلادش کجاست) (پایتخت+بنگلادش) (پايتخت بنگلادش كجاست) (پايتخت كشور بنگلادش) (نام پايتخت بنگلادش) (پایتخت بنگلادش؟) (پایتخت کشور بنگلا) (بنگلادش) (مرکز+بنگلادش) (کشوربنگلادش) ( پایتخت بنگلادش) (پایتخت بنگلادش) (مرکز بنگلادش ) (مركزبنگلادش) (پایتخت‌بنگلادش) (داکا کجاست) (مشخصات کشور بنگلادش) (نام پایتخت کشور بنگلادش) (مرکزبنگلادش) (پایتخت بنگلادش چه نام دارد) (پایتخت بنگلادش کجاست؟) (پایتحت بنگلادش) (پایتخت بنگالادش) (پایتخت بنگلادش در جدول) (مرکزکشوربنگلادش) (پایتخت بنگلاد) (�ј���) (پایتخت ویتنام) (پایتخت بنگلاش ) (پایتخت نیجر)