پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خواص و آیات این دعاها را می خواستم: 1. آیه الکرسی مغربی 2. یس مغربی 3. سوره فیل مغربی 4. دعای قدوریه 5. دعای کنزالعرش 6. دعای قاموس 7. اسما ادرسیه

1 پاسخ 1

دعاهای را که نوشته اید هیچ کدام مستند به معصومین علیه السلام نیست ودر کتب معتبر دعا نیامده.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(یس مغربی) (آیت الکرسی مغربی) (آیه الکرسی مغربی) (ایه الکرسی مغربی) (ایت الکرسی مغربی) (دعای یس مغربی) (خواص سوره فیل مغربی) (یاسین مغربی) (دعای یاسین مغربی) (خواص آیه الکرسی مغربی) (یاسین مغربی چیست؟) (خواص آیة الکرسی مغربی) (سوره فیل مغربی) (یس مغربی چیست) (خواص یس مغربی) (خواص یاسین مغربی) (خواص سوره های مغربی) (سوره های مغربی) (ايت الكرسي مغربي) (آيت الكرسي مغربي) (فیل مغربی) (دعای یاسین مغربی چیست) (دعاهای مغربی) (خواص ایت الکرسی مغربی) (آيه الكرسي مغربي) (يس مغربي) (خواص سوره یس مغربی) (یس مغربی+کامل) (آیه الکرسی مغربی چیست) (خواص ایه الکرسی مغربی) (دعای آیت الکرسی مغربی) (دعای فیل مغربی) (سوره یس مغربی) (خواص سوره یاسین مغربی) (خواص يس مغربي) (ياسين مغربي) (سوره های مغربی چیست؟) (خواص آيه الكرسي مغربي) (دعای آیه الکرسی مغربی) (دعای یس مغربی کامل) (خواص فیل مغربی) (آیته الکرسی مغربی) (فواید آیت الکرسی مغربی) (دعای مغربی) (آیت الکرسی مغربی چیست) (خواص دعای یاسین مغربی) (خواص ايت الكرسي مغربي) (فضیلت یس مغربی) (دعاي يس مغربي) (دعاي ياسين مغربي) (ایت الکرسی مغربی چیست) (خواص سوره فيل مغربي) (ایته الکرسی مغربی) (ايه الكرسي مغربي) (سوره فيل مغربي) (سوره یاسین مغربی) (فواید آیه الکرسی مغربی) (خواص سوره هاي مغربي) (ختم آیت الکرسی مغربی) (خواص دعای فیل مغربی) (آیه الکرسی مغربی ) (ایات مغربی) (خواص سورهای مغربی) (فواید یس مغربی) (دعای کنزالعرش) (دعا های مغربی) () (خواص ياسين مغربي) (دعای ایت الکرسی مغربی) (دعاي ايت الكرسي مغربي) (فيل مغربي) (دعای کامل یس مغربی) (دعای قدوریه) (خواص+یس+مغربی) (یاسین مغربی ) (دعای یاسین مغربید) (فواید ایت الکرسی مغربی) (ایةالکرسی مغربی) (آیه کرسی مغربی) (دعای ایه الکرسی مغربی) (خواص كامل آيت الكرسي) ( آیت الکرسی مغربی) (ایت الکر سی مغر بی) (سوره ها و ایات مغربی) (ایت الکرسی مغربی) (ایه اتالکرسی مغربی) (سوره فیل مغربی) (فيل مغربي ) (دعاي آيه الكرسي مغربي) (دعاایتالکرسی مغربی) (خواص آيت الكرسي) (موارد استعمال ایت الکرسی مغربی ) (دعای ایته کرسی مغربی) (��ی�� ���ی ��ی�) (ایه الکرسی مغربی وخواص آن) (دعای کامل ایت الکرسی مغربی) (دعای قاموس)