پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فرخ آباد/زیبادشت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فرخ آباد/زیبادشت 261688 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فرخ آباد/زیبادشت باید ابتدا 0261688 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فرخ آباد/زیبادشت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0261688123456 را وارد نمایید. شهرستان فرخ آباد/زیبادشت از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره زیبادشت) (زیبادشت)