پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان علی آبادمحیط چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان علی آبادمحیط 292225 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان علی آبادمحیط باید ابتدا 0292225 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در علی آبادمحیط زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0292225123456 را وارد نمایید. شهرستان علی آبادمحیط از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده