پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان علی آباد/تپانچه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان علی آباد/تپانچه 2282828 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان علی آباد/تپانچه باید ابتدا 02282828 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در علی آباد/تپانچه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02282828123456 را وارد نمایید. شهرستان علی آباد/تپانچه از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده