پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان عباس آبادعلاقه بند چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان عباس آبادعلاقه بند 2292485 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان عباس آبادعلاقه بند باید ابتدا 02292485 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در عباس آبادعلاقه بند زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02292485123456 را وارد نمایید. شهرستان عباس آبادعلاقه بند از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده