پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان طرود/سرانزاها چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان طرود/سرانزاها 221634 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان طرود/سرانزاها باید ابتدا 0221634 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در طرود/سرانزاها زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221634123456 را وارد نمایید. شهرستان طرود/سرانزاها از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده