پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/وائین چند است؟

2 پاسخ 2

پیش شماره شهرستان شهرک/وائین 262332 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/وائین باید ابتدا 0262332 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/وائین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0262332123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/وائین از توابع استان تهران می باشد.
بعد از تغییرات پیش شماره های تلفن :

کد و پیش شماره شهرک وایین به 6532 - 021 تغییر یافت


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرک وائین)