پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/قائم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/قائم 292303 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/قائم باید ابتدا 0292303 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/قائم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0292303123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/قائم از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده