پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/طالقان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/طالقان 2624722 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/طالقان باید ابتدا 02624722 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/طالقان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02624722123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/طالقان از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره طالقان) (پیش شماره شهرستان طالقان) () (کد تلفن شهر طالقان) (طالقان)