پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/پردیس/1 چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/پردیس/1 221232 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/پردیس/1 باید ابتدا 0221232 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/پردیس/1 زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221232123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/پردیس/1 از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره پردیس) (پیش شماره ی شهر پردیس) (پیش شماره شهر پردیس) (پیش شماره پردیس تهران) (پیش شماره های شهر پردیس) ()