پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/اندیشه/فاز3 چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/اندیشه/فاز3 262355 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/اندیشه/فاز3 باید ابتدا 0262355 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/اندیشه/فاز3 زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0262355123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/اندیشه/فاز3 از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره شهرک اندیشه) ()