پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/اندیشه/فاز2 چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/اندیشه/فاز2 262354 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/اندیشه/فاز2 باید ابتدا 0262354 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/اندیشه/فاز2 زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0262354123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/اندیشه/فاز2 از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره شهرک اندیشه)