پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک صنعتی/امیریه/زردبند چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک صنعتی/امیریه/زردبند 221342 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک صنعتی/امیریه/زردبند باید ابتدا 0221342 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک صنعتی/امیریه/زردبند زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221342123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک صنعتی/امیریه/زردبند از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده