پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرصنعتی/پرند چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرصنعتی/پرند 229421 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرصنعتی/پرند باید ابتدا 0229421 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرصنعتی/پرند زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0229421123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرصنعتی/پرند از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره پرند) (پيش شماره پرند) (پیش شماره شهر پرند)