پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرجدید/پرند چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرجدید/پرند 229472 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرجدید/پرند باید ابتدا 0229472 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرجدید/پرند زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0229472123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرجدید/پرند از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پرند-چند-است؟.aspx) (پیش شماره پرند) (کد شهر پرند) (کد پرند) (پیش شماره شهر جدید پرند) (پیش شماره شهر پرند) (کد تلفن شهر پرند) (پیش شماره های پرند) (کد تلفن پرند) (پيش شماره پرند) (کد تلفن شهر جدید پرند) (پیش شماره تلفن شهر پرند) () (کد شهرستان پرند) (پیش شماره تلفن پرند) (كد تلفن پرند) (شماره تلفن پرند) (کد شهر جدید پرند) (پيش شماره پرند) (پيش شماره شهر پرند) (پیش شماره تلفن پرندک)