پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا صحت دارد که رهبر انقلاب بیمارند و سرطان (سرطان پروستات) دارند گفته می شود چند سال پیش درمان شدند ولی دوباره بیماری رو به وخامت نهاده است؟

2 پاسخ 2

رهبر انقلاب متولد سال 1318 هست و 76 سال سن دارد. سال 1393 / پروستات ایشان عمل شد. فعلا (سال 1394) سالم هستند/// در هر صورت همه ی آدمها روزی میمیرند.
بحمدلله مقام معظم رهبری در صحت و سلامتی کامل به سر می برند. و موضوعی را که ذکر نمودید شایعه ای است مربوطه به دو سال گذشته که به دلیل اینکه آیت‌الله خامنه‌ ای مدتی دچار سرماخوردگی شده‌ بودند و آثار آن در صدای ایشان نیز نمایان بود و به همین خاطر مقداری از برنامه های ایشان با توصیه پزشکان کاسته شد، این قبیل شایعات در سطح خارج از کشور انعکاس وسیعی یافت که با توجه به شرایط کشور با اهداف چند گانه ای نظیر ایجاد نگرانی و اضطراب در مسئولان و مردم، ارزیابی واکنش مردم و ارزیابی نحوه واکنش مسئولین دستگاه‌های رسمی به چنین موضوعی ساخته و پرداخته شده بود.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بیماری رهبر) (سرطان پروستات خامنه ای) (سرطان خامنه ای) (خامنه ای سرطان) (بیماری رهبر ایران) (آیا رهبر بیمار است) (سرطان رهبر) (پروستات خامنه ای) (آیا خامنه ای سرطان دارد؟) (مریضی رهبر) (بیماری رهبر معظم انقلاب) (بیماری خامنه ای) (بیماری رهبر انقلاب) (بیماری رهبری) (سرطان پروستات رهبر) (بیماری سرطان خامنه ای) (ایا رهبر مریض است) () (ایا رهبر سرطان دارد) (بیماری خامنه ایی) (ایا خامنه ای سرطان دارد) (آیا خامنه ای مریض است) (بیماری خامنه ای چیست) (سرطان پروستات رهبری) (سرطان رهبری) (بیماری رهبر ) (مریضی رهبر انقلاب) (پروستات رهبر) (خامنه اي سرطان) (سرطان خون خامنه ای) (بیماری آقای خامنه ای) (مریضی خامنه ای) (مریضی رهبر ایران) (خامنه ای سرطان پروستات) (بیماری سرطان ایت الله خامنه ای) (بيماري رهبر) (خامنه ای سرطان دارد) (وضعیت بیماری رهبر) (آیا خامنه ای سرطان دارد) (درستی سرطان امام خامنه‌ای ) (مریضی رهبری) (سرطان پروستات رهبر انقلاب) (بیماری رهبرانقلاب) (بیماری امام خامنه ای) (بیماری مقام معظم رهبری) (رهبر مریض است) (شایعه بیماری رهبر) (بیماری خامنه ای چیست؟) (ایا خامنه ای مریض است) (بيماري خامنه اي) (خامنه ای مریض است) (بیماری رهبر ایران چیست) (ایا ایت الله خامنه ای بیماری بدی دارد) (سرطان خامنه اي) (سرطان ایت الله خامنه ای) (سرطان مقام معظم رهبری) (خامنه ای پروستات) (رهبر چند سال دارد) (سرطان پروستات خامنه اي) (بیماری اقای خامنه ای) (شایعه بیماری رهبر انقلاب ) (بیماری رهبر) (بیماری ایت الله خامنه ای) (بیماری رهبری چیست) (بیماری آیت الله خامنه ای) (آیا رهبر سرطان دارد) (ایاخامنه ای سرطان دارد) (رهبر ایران چند سال دارد) (بيماري رهبر انقلاب) (شایعه بیماری رهبر انقلاب) (بیماری پروستات رهبر) (شایعه بیماری خامنه ای) (خبر مریضی رهبر) (خامنه ای سرطان خون دارد) (سرطان خامنهای) (آیا رهبر مریض است) (ایا رهبر بیمار است) (وخامت بیماری آقای خامنه ای) (بیماری ایت اله خامنه ای) (بیماری مقام معظم رهبری چیست؟) (رهبر بیمار است) (آیا رهبر سرطان پروستات دارد) (بيمارى رهبر) (خامنه ای و سرطان) (���ی�ی ����) (بیماری سرطان رهبر) (سرطان رهبر ایران) (سرطان خون رهبر) (آیا خامنه ای بیمار است) (بیماری رهبر خامنه ای) (خامنه ای سرطان ) (آیا بیماری رهبر صحت دارد) (رهبر سرطان) (ایا خامنی سرتان دارد) (ایابیماری رهبربهبودیافت؟) (بیماری رهبر انقلاب ) (مريضي رهبر) (مریضی رهبر ) (بیماری رهبر انقلاب چیست) (بیماری رهبر انقلاب خامنه ای)